A yw blanced cwrel yn niweidiol i'r corff dynol

Blanced cwrel i brynu'r dull, blanced cwrel niweidiol i gorff dynol?Mae blanced wlân cwrel yn gynhyrchion tecstilau cartref a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer dillad gwely, mae wyneb y flanced yn gyfoethog mewn moethus, mae'n gyfoethog mewn teimlad elastig, bellach mae blanced wlân cwrel, yw'r deunydd blanced diweddaraf yn Tsieina, mae hefyd yn boblogaidd iawn , felly beth yw'r dulliau o brynu blanced gwlân cwrel?

A yw blanced cwrel yn niweidiol i'r corff dynol

Sut i brynu blanced wlân cwrel

1. Edrychwch ar y teimlad

Dylai'r swêd fod yn feddal ac yn gyfforddus i'w gyffwrdd.Yn amlwg, nid yw lliwio a gorffeniad y ffabrig yn dda, teimlad garw, dim cysur o gwbl.

2, edrychwch ar yr arddull

Dylai lliw y patrwm fod yn ddymunol ac yn bleserus i'r llygad, a dylai'r wyneb gwlân fod yn elastig.

3. Edrychwch ar y maint

Mae'r maint yn dibynnu ar bwy sy'n ei ddefnyddio neu beth mae'n ei wneud.Er enghraifft, mae'r flanced babi yn Tsieina yn gyffredinol yn 90cm * 110cm o faint.Y maint ar gyfer plant yn gyffredinol yw 100cm * 140cm, ac ar gyfer oedolion, defnyddir 150cm * 200cm.Gellir defnyddio 230cm neu fwy ar gyfer rhai tal.Os defnyddir melfed cwrel fel dalen, gellir defnyddio blanced 1.8m o led ar gyfer gwely 1.5m;Gellir dewis gwely 1.8 metr o led.

4, edrychwch ar y trwch

Dylai'r trwch fod yn gymedrol, mae'r flanced yn rhy drwchus ac yn rhy fawr, mae glanhau'n anodd iawn;Rhy denau i gadw'n gynnes.Eisiau defnyddio haen ddwbl ychwanegu trwchus yn gyffredin yn y gaeaf, yn yr ystafell aerdymheru, gall diwedd y gwanwyn neu ddechrau'r hydref ddefnyddio gwallt dwy ochr haen sengl.

5, edrychwch ar ansawdd y gwaith

Mae ansawdd crefftwaith da yn ogystal â theimlo'n feddal, gwnïo yn gryf, dylai'r ymyl fod yn daclus, dylai wyneb y flanced fod yn lân, yn gyfan, peidiwch â gollwng gwallt!

Sut i lanhau blancedi gwlân cwrel

Peidiwch â defnyddio'r peiriant golchi i sychu'r flanced, ond gwasgwch hi'n sych â llaw.Rhoddir blaenoriaeth i flanced gyda chysgod sych, gall ddal i ymddangosiad blanced yn fwy felly, hefyd peidiwch â cholli gwlân yn hawdd, mae lliw a llewyrch yn llachar.Os ydych chi am wneud i'ch blanced deimlo'n llyfnach ar ôl golchi, ychwanegwch tua un neu ddau o finegr gwyn i'ch golch olaf i wneud iddi edrych yn fwy disglair.


Amser post: Chwefror-12-2022